Disclaimer

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee (KNVKT) spant zich in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. De informatie op deze website en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De KNVKT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de website of webpagina's.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal en logo's zijn eigendom van of in licentie bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website vermenigvuldigt. Gebruik en/of overname van tekst, plaatjes/foto's en grafieken is alleen toegestaan met bronvermelding (bron: Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee).

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. KNVKT aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. De KNVKT vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van de KNVKT en de KNVKT geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site en de hieraan verbonden diensten van de KNVKT. Tevens is de KNVKT niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site van de KNVKT.

De KNVKT-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van knvkt.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de KNVKT. De KNVKT is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe links of bronnen. De KNVKT geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen of ander materiaal op externe sites of bronnen. Koppeling met documenten of sites van derden houdt geen bekrachting van die bestanden in.

Op deze website maken we gebruik van zogenaamde cookies. De informatie die wij (dmv. Google Analytics) uit deze cookies halen dient er voor om ons een beeld te geven van het bezoek aan deze website en om de site te continue optimaliseren. Wij maken geen gebruik van volg- of profielcookies van advertentieprogramma's. In uw browserinstellingen kunt u ervoor kiezen cookies te weigeren.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, vul dan a.u.b. het contactformulier in.