Nieuwsberichten

Dit nieuwsarchief biedt een overzicht van nieuws- en persberichten van de KNVKT over de Nederlandse koffie- en theesector de activiteiten van de organisatie.

Koffie & klimaat in het nieuws

Vandaag besteed NRC Next aandacht aan de klimaatuitdaging waarvoor wij allen staan, ditmaal specifiek de gevolgen voor onze dagelijkse kopjes koffie. Zoals dit stuk inzichtelijk maakt is klimaatverandering voor de koffieteelt een hedendaagse uitdaging. De koffiesector zet zich actief in om de CO2 uitstoot binnen de koffieketen zo veel mogelijk te reduceren. Door zowel inzicht te krijgen in het probleem als maatregelen te nemen.

De koffieteelt heeft last van klimaatverandering, en kijkt daarom ook naar haar eigen bijdrage hieraan. Om de sector hier inzicht in te verschaffen ontwikkelde de KNVKT, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en Ecofys, de KNVKT Coffee Carbon Footprint Tool. De tool biedt een gemeenschappelijk instrument voor de sector om op consistente wijze de broeikasgasemissies binnen de koffieketen te berekenen. Deze inzichten kunnen door bedrijven op verschillende manieren worden toegepast;  door deze mee te nemen in duurzaamheidsverslaglegging, bij het inzetten van reductieactiviteiten, of voor het beantwoorden van duurzaamheidsvragen.

Naast inzicht verschaffen, neemt men maatregelen in twee richtingen: mitigatie; de vermindering van netto emissies van broeikasgassen en adaptatie; de aanpassing aan een veranderend klimaat. Naast het uitwerken van klimaatscenario’s en kennisopbouw- en uitwisseling worden er ook in de koffieproductie teeltmaatregelen genomen. Resistentieveredeling, innovatieve irrigatiesystemen, waterconservering, gewasrotatie, droogtetolerante gewassen, schaduwmanagement, het vergroten van de biodiversiteit, het aanbrengen van ruimtelijke scheiding (om verspreiding van ziekten te voorkomen), de verbetering van het mestmanagement en gebruik van andere meststoffen, behoud en herstel van koolstof en stikstof in gecultiveerde bodems, de benutting van methaan uit mest via vergisting voor energieproductie, zijn hier enkele voorbeelden van.

De koffie van de toekomst garanderen kunnen we in Nederland niet alleen. Hier wordt ten slotte geen koffieboon geteeld. Daarom werken bedrijven uit de sector bijvoorbeeld binnen het Global Coffee Platform en de Sustainable Coffee Challenge om deze uitdagingen ook gezamenlijk aan te gaan.

Koffie & Klimaat - In het nieuws

Bronnen:

The Climate Institute, ‘A brewing storm: The climate change risks to coffee’

WWF, ‘Factsheet klimaatverandering: oorzaken en gevolgen’

Agriholland, ‘Dossier Klimaatverandering en landbouw’ 

 
Amsterdam Coffee Festival - In The Lab met Koffie & Gezondheid

Dit jaar mochten we op het Amsterdam Coffee Festival een sessie geven over koffie en gezondheid. Met een bomvolle zaal hebben we een aantal feiten en fabels van elkaar gescheiden en de belangrijkste voedingsadviezen nog even op een rijtje gezet. En er was werk aan de winkel, want hoewel koffie in de Schijf van Vijf zit, zijn er nog altijd veel hardnekkige fabels die de ronde doen..
 
De meest opvallende fabel is dat koffie dehydrateert. Dat is gelukkig niet het geval! Koffie draagt net als thee en andere dranken bij aan je dagelijkse 1,5 – 2 liter vocht. Maar ook het feit dat zelf gezette, zwarte koffie zonder suiker en melk 0 calorieën bevat, was voor de meeste aanwezigen een verrassing.

Het hoogtepunt van de workshop was het bespreken van het koffie advies van het Voedingscentrum. Het Voedingscentrum raadt aan met name gefilterde koffie te drinken en wij vroegen ons af of men weet wat dat betekent in de hoeveelheid aan zetmethodes die er tegenwoordig zijn. Oma’s filterapparaat is al zeker niet meer de enige manier om koffie te filteren. We vroegen 4 deelnemers om aan te wijzen wat volgens hen gefilterde koffie was uit een selectie van 7 zetmethodes:
Senseo, Chemex (zetmethode met klassieke koffiefilter), Mokkapotje/percolator, een cupje/capsule, Aeropress, een cafetieère/frenchpress en oploskoffie.

2 van de 4 deelnemers wezen enkel de klassieke filter aan, en de andere 2 de klassieke filter en de cafetièere. Maar er is veel meer gefilterde koffie. Wat dacht je van je koffiepad die al in een filtertje zit, en oploskoffie die reedsal in de fabriek voor je gefilterd wordt?
We zetten ze hier even op een rij:

Gefilterde of gedeeltelijk gefilterde koffie

  • Koffiepads
  • Klassieke filtermachine
  • Chemex
  • Oploskoffie
  • Espressomachine
  • Aeropress
  • Mokkapotje/percolator
  • Cupjes/capsules

Ken je sommige zetmethodes niet? Dan is het nu tijd om ze uit te proberen, en dan zien wij je graag volgend jaar weer op het Amsterdam Coffee Festival!

Tot die tijd op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom koffie en thee? Volg ons op Twitter @KNVKT. 

 
Nieuwe Richtlijnen Gezondheidsraad over koffie en thee

De Gezondheidsraad heeft op 4 november 2015 nieuwe Richtlijnen Goede Voeding gepubliceerd waarbij ook aandacht is voor de consumptie voor koffie en thee. De Gezondheidsraad adviseert onder meer dat (gefilterde) koffie en thee zonder suiker goede alternatieven zijn voor suikerhoudende dranken.

 
Pagina 1 van 4