03 mei, 2013

Samenwerking KNVKT en IDH theeprogramma

In 2008 heeft het Initiatief Duurzame Handel (IDH) samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en keteninitiatieven een Theeprogramma geïniteerd gericht op het versnellen en opschalen van duurzame theeproductie. Tijd voor een update over de voortgang en ontwikkelingen.

Als medeoprichter van het IDH Theeprogramma is de KNVKT de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de eerste fase van dit programma. Jordy van Honk, senior program manager geeft aan dat er inmiddels belangrijke stappen zijn gezet richting de verdere verduurzaming in de mondiale theeketen. Het programma heeft door de combinatie van certificering en Farmer Field Schools (FFS) een goede structuur gerealiseerd om duurzaamheid te agenderen en te versnellen in tal van theeproducerende landen. Een sterke focus ligt op landen zoals Kenia en India maar ook binnen Indonesië en Malawi zijn of worden momenteel projecten opgezet.

"Dit alles heeft de discussie over de verduurzaming in de theesector naar een hoger niveau getild en heeft het aandeel wereldwijde productievolume van gecertificeerde thee naar 12% in 2012 gebracht", aldus Van Honk. Om de resultaten in kaart te brengen en het succes van de combinatie tussen certificering en Farmer Field Schools in Kenia te meten, heeft het onderzoekscentrum LEI van de universiteit Wageningen afgelopen jaar een impact assemsent studie uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat de combinatie tussen certificering en Farmer Field Schools een aanzienlijke verbetering heeft gerealiseerd op het gebied van verbetering van yields en sociale omstandigheden van smallholders. In aanvulling op dit onderzoek zal IDH het komend voorjaar een kosten-batenanalyse over de combinatie tussen certificering en Farmer Field Schools publiceren.

De eerste projectfase nadert inmiddels haar einde. Het werk is echter nog niet volbracht. Het IDH Theeprogramma start nu met een tweede fase. In de afgelopen maanden zijn meerdere contracten afgesloten met bedrijven en lokale partners om bestaande projecten uit te bouwen en nieuwe projecten te initiëren. Het doel van het IDH Theeprogramma is om komende jaren de structuur van certificering en Farmer Field Schools, die in de eerste fase van het programma is opgezet, verder uit te bouwen. Zo is een belangrijk doelen voor komend jaren om het aantal Farmer Field Schools in Kenia uit te breiden van de huidige 500 naar ruim 3000 waardoor uiteindelijk alle 560.000 smallholders binnen de Kenyan Tea Development Agency (KTDA) getraind zullen worden. Daarnaast zal in deze nieuwe fase van het IDH Theeprogramma ook projecten gestart worden rondom mainstreaming van duurzaamheid in de binnnenlandse markten van India en Indonesië.