27 juni, 2013

Nieuwe ontwikkeling binnen het IDH koffieprogramma

Om verslag te doen van de laatste ontwikkelingen binnen het Sustainable Coffee Program (SCP) zal het Initiatief Duurzame Handel (IDH) 4 keer per jaar een nieuwsbrief verspreiden onder stakeholders en geïnteresseerden.

Sinds de formele lancering van het SCP in oktober 2012 zijn met succes de eerste stappen gezet om samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden en industrie partijen te realiseren. Inmiddels zijn in vier landen 'field projects' gestart om koffieboeren te ondersteunen in het ontwikkelen van een duurzame productiemethodes. Via deze link heeft u toegang tot de eerste uitgave van de 'SCP newsletter', waarmee u op de hoogte kunt blijven van het laatste nieuws over het programma en 'close-ups' van de SCP projecten.

De koffiesector staat voor de uitdaging om te zorgen voor voldoende aanbod van duurzaam gecertificeerde koffie bij een wereldwijd toenemende vraag.Om dit te bereiken is internationale samenwerking noodzakelijk. De KNVKT is daarom één van de oprichters en stuurgroepleden van het IDH Sustainable Coffee Program (SCP). Dit internationaal privaat/publiek initiatief is gericht op het versnellen en opschalen van duurzame koffieproductie.

Volgt je de KNVKT al via social media?

linkedin icon twitter icon