09 juli, 2013

Green Deal: van koffieboon tot koffiekop

Driekwart duurzame koffie in 2015 in Nederland is een ambitieus streven. Toch committeert 98 procent van de branche zich aan de afspraken in de Green Deal. 'Van oorsprong tot koffiekop willen we duurzaam zijn', volgens Tijmen de Vries van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee (KNVKT).

De branchevereniging KNVKT zette al voor de ondertekening van de Green Deal in op verduurzaming van de keten. De Vries: 'In 2010 is een intentieverklaring ondertekend. We willen de hele keten verduurzamen. Dat betekent dat er in alle processen aandacht moet zijn voor mens en milieu.' Om aan te geven hoe ambitieus deze Green Deal is een paar feiten op een rij. Slechts 8% van de koffie wereldwijd is voorzien van een duurzaamheidskeurmerk. In Nederland drinken we gemiddeld drie tot vier koppen koffie per dag en zijn daarmee per hoofd van de bevolking de vijfde gebruiker in Europa.

Wereldwijd zijn we een klein land, zeker in vergelijking tot markten als de VS en Brazilië. Een kleine speler met grote ambities dus. Ambities die bovendien in het gedrang kunnen komen door externe factoren zoals de wereldkoffiehandel en het weer. 'We zien de Green Deal daarom als stip aan de horizon, een punt waar we naar streven", aldus De Vries. En, dat moet gezegd worden, de branche is goed op dreef. In 2010 en 2011 bedroeg het aandeel duurzame koffie in Nederland respectievelijk 30 en 40 procent. "Dat we dit hebben bereikt, zegt iets over het commitment van onze hele branche. Van horecaproducenten en A-merken tot leveranciers van huismerken: iedereen draagt bij.'

Met Agentschap NL wordt gewerkt aan een energie-efficiënte productie door procesoptimalisatie en het behalen van milieuwinst in de keten. 'Milieuwinst die behaald kan worden door het gebruik van koffiedik als grondstof, energiezuinig transport of duurzaam verpakken. Daardoor is het ons gelukt de afgelopen vier jaar een besparing van 28 procent te realiseren', legt De Vries uit. De Green Deal heeft daar volgens hem zeker aan bijgedragen. 'Voor ons is de Green Deal een steun in de rug. Wat wij met name als positief ervaren is het structurele overleg tussen de ministeries en de branche.

Dit heeft voor ons onverwachte deuren geopend zoals bij het Praktijk Trainingscentrum, waarmee we kijken hoe boeren effectiever en efficiënter getraind kunnen worden. Maar ook merken we dat de contacten met overheidsinstellingen soms voor een versnelling zorgen. Er zijn landbouwattachés die voor ons contacten leggen in bijvoorbeeld Brazilië en Vietnam en we voelen ons in het Initiatief Duurzame Handel gesteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken.'

Bron: Green Deal Nieuwsbrief - AgentschapNL