15 februari, 2013

KNVKT blijft Koninklijk

KNVKT mag (tenminste) tot 2037 het predicaat "Koninklijk" blijven voeren. Vlak voordat ze de troon overdroeg aan haar oudste zoon, onze huidige koning, Willem-Alexander heeft Hare Majesteit Koningin Beatrix besloten het recht om het predicaat "konkinklijk" met 25 jaar te verlengen. 

De KNVKT ziet dit als een prachtige erkenning van haar rol als dé belangenbehartiger van koffie- en theebedrijven in Nederland.

Een vereniging moet in de regel ten minste honderd jaar hebben bestaan om voor het predicaat Koninklijk in aanmerking te komen. Daarbij moet zij aantonen op het gebied van haar doelstelling de eerste of althans een zeer vooraanstaande plaats in te nemen. Ook dient de vereniging 'een goed bestuurde en levenskrachtige organisatie van maatschappelijk aanzien' te zijn en haar bestuursleden dienen te goeder naam en faam bekend te staan en van onbesproken gedrag te zijn.

Het predicaat Koninklijk is in 1987 verleend aan één van de voorgangers van KNVKT. Bij de fusie van KNVK, VNKT en NVTITE tot KNVKT in 2010, is toestemming verleend om het predicaat over te dragen aan deze nieuwe organisatie. Een koninklijk predicaat wordt in principe voor 25 jaar toegekend, waarna bestendiging kan worden aangevraagd.