12 november, 2014

KNVKT lanceert 'Coffee Carbon Footprint Tool'

Op 13 november jl. lanceert de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee (KNVKT) de 'KNVKT Coffee Carbon Footprint Tool'. Deze rekentool biedt een gemeenschappelijke calculatiemethode waarmee Nederlandse koffiebedrijven zelf de broeikasgas emissies binnen verschillende stappen van de koffieketen kunnen meten en hotspots in CO2 uitstoot inzichtelijk maken. De ontwikkeling van de tool maakt onderdeel uit van het KNVKT Actieplan 'Verduurzaming: van oorsprong tot kopje'

Binnen de Nederlandse koffiesector bestaat een groeiende wens om de milieudruk binnen de koffieketen inzichtelijk te maken. Met de ontwikkeling en het beschikbaar stellen van deze pre-competitieve tool voor de gehele Nederlandse koffiesector bevordert de KNVKT harmonisatie en consistentie in de wijze waarop bedrijven de milieudruk (broeikasgasemissies) binnen de koffieketen calculeren. Deze informatie kan vervolgens door de gebruikers van de tool (o.a. KAM managers, milieu-/ energiecoördinatoren, marketeers of MVO specialisten) gebruikt worden om de CO2 uitstoot van een eindproduct (cradle-to-grave of cradle-to-gate) te berekenen en daar reductie-activiteiten op in zetten. Daarnaast kunnen de uitkomsten meegenomen worden in MVO-verslaglegging en rapportage in het kader van MJA-3, en voor het beantwoorden van duurzaamheidsvragen van klanten en andere stakeholders.

De nieuwe tool is zo gemaakt dat, door middel van een levenscyclusanalyse (LCA), de milieudruk in CO2-equivalenten berekend kan worden voor een kop koffie (cradle-to-grave) of een verpakking met koffie (cradle-to-gate). Van elke stap in de keten is geanalyseerd welke processen/inputs verantwoordelijk zijn voor de relatief grootste CO2-impact. Diverse wetenschappelijke analyses en richtlijnen, zoals de CF-PCR en de Franse LCA standaard, hebben hierbij geholpen. De aansluiting bij dergelijke internationale best-practices en ontwikkelingen heeft er tevens voor gezorgd dat 'KNVKT Coffee Carbon Footprint Tool' een state-of-the-art tool is geworden voor de Nederlandse koffiesector.

De tool is ontwikkeld door Ecofys met praktische en inhoudelijke ondersteuning van experts uit verschillende Nederlandse koffiebedrijven en door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De tool is ontwikkeld in 2014 en is tijdens het KNVKT Duurzaamheidssymposium op 13 november jl. gelanceerd. Na de lancering zal de tool aan alle leden van de KNVKT beschikbaar worden gesteld.