05 oktober, 2015

Aandeel duurzaam gecertificeerde koffie op 50%

Duurzame ontwikkeling in de keten staat centraal voor de KNVKT en haar leden. De sector geeft invulling hieraan door middel van het actieplan 'Verduurzaming: van oorsprong tot kopje'. Per stap in de keten zijn zowel op bedrijfs- als op sectorniveau verschillende projecten en samenwerkingen geïnitieerd die bijdragen aan het verduurzamen van de keten. Onderdeel van dit actieplan is de ambitieuze volume-intentie om in 2015 driekwart duurzaam gecertificeerde koffie op de Nederlandse markt te realiseren. 

Uit metingen over 2014 onder de leden van de KNVKT blijkt dat het aandeel duurzaam gecertificeerde koffie op de Nederlandse markt rond de 50% ligt*, en daarmee stabiliseert ten opzichte van de peiling over 2013. Met dit aandeel loopt de Nederlandse sector ver voor ten opzichte van het internationale gemiddelde van 20% (Coffee Barometer, 2014). Naast duurzaam gecertificeerde koffie zijn er ook andere ontwikkelingen in de wijze waarop bedrijven duurzame koffieproductie in oorspronglanden stimuleren zoals bedrijfsindividuele benaderingen en de Common Code for the Coffee Community; 4C. Het aandeel van 4C geverifieerde koffie is, binnen de Nederlandse koffiemarkt, gegroeid van minder dan 1% in 2012 naar ruim 9% in 2014.

De KNVKT benadrukt dat om duurzame productie verder op te schalen een adequate samenwerking op internationaal niveau met alle betrokken stakeholders belangrijker is dan ooit.

Op donderdag 26 november 2015 organiseert de KNVKT een duurzaamheidsymposium voor leden en genodigden waar bovenstaand verder wordt toegelicht en het actieplan wordt geëvalueerd. Tevens staat het symposium in het teken van de afronding van de Green Deal (juni 2012) tussen de KNVKT en het ministerie van Economische Zaken.

*Onder duurzaam gecertificeerde koffie wordt verstaan koffie die voldoet aan de eisen van één van de keurmerken Max Havelaar, Biologisch, Utz Certified, Rainforest Alliance of die geproduceerd is onder de systemen van de leden van de ISEAL Alliance.