23 maart, 2016

Koffie en thee in de nieuwe Schijf van Vijf

Op 22 maart heeft het Voedingscentrum de nieuwe Schijf van Vijf gepubliceerd. Hiermee wordt een vertaalslag gemaakt van de Richtlijnen Goede Voeding die de Gezondheidsraad presenteerde in november 2015. De Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad vormen, samen met bestaande normen voor voedingsstoffen, de basis voor de nieuwe Schijf van Vijf. Koffie en thee zijn daarin meegenomen. In de nieuwe Schijf van Vijf staan alleen producten die de meeste gezondheidswinst opleveren.

Groene en zwarte thee

Het advies van de Gezondheidsraad ‘Drink dagelijks drie koppen thee’ betreft groene en zwarte thee, beide afkomstig van de gedroogde bladeren van de theeplant, Camellia sinensis. De Gezondheidsraad concludeerde in de Richtlijnen Goede Voeding dat thee een bloeddrukverlagend effect heeft en het risico op een beroerte verlaagt. Dit advies is overgenomen bij de uitwerking van de Nieuwe Schijf van Vijf en leidt tot de aanbeveling om 3 koppen groene of zwarte thee per dag te drinken.

Koffie

Het Voedingscentrum heeft, op basis van het eerdere advies van de Gezondheidsraad om ongefilterde koffie te vervangen door gefilterde koffie, koffie meegenomen in de Nieuwe Schijf van Vijf, met uitzondering van kookkoffie en koffie uit een cafetière. Deze zetmethoden van koffie vallen erbuiten vanwege het cafestolgehalte in het zetsel en de mogelijke invloed op het cholesterolgehalte.

Koffiebonen bevatten van nature koffie-olie. Deze bestaat uit de diterpenen cafestol en kahweol, waarvan met name de cafestol in staat is het cholesterolgehalte in het bloed iets te verhogen. De hoeveelheden cafestol en kahweol die al dan niet in het zetsel (de koffie) terechtkomen hangen onder andere af van de manier waarop de koffie wordt gezet.

De KNVKT is verheugd dat zowel de Gezondheidsraad als het Voedingscentrum in hun adviezen bevestigen dat koffie en thee passen in een verantwoord en gebalanceerd voedingspatroon en een actieve leefstijl. Wel benadrukt de KNVKT dat de adviezen te allen tijde helder moeten zijn voor de consument.