15 juni, 2016

IARC conclusies over koffie, maté en zeer hete dranken in relatie tot kanker

Het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft vandaag zijn conclusies gepubliceerd over de relatie met kanker voor koffie, maté en zeer hete dranken.
De indeling van IARC is gebaseerd op de beoordeling van de relatie tussen een bepaald voedingsmiddel en kanker. De indeling houdt geen rekening met de consumptiehoeveelheid en de mate van het risico.

Koffie

IARC heeft koffie in groep 3 geclassificeerd ('niet classificeerbaar als kankerverwekkend voor de mens') en heeft geconcludeerd dat er geen bewijs is voor een oorzakelijk verband tussen koffie en kanker. De conclusie is in lijn met de grote hoeveelheid wetenschappelijke literatuur die geen verband laat zien. Opmerkelijk is de vermelding van IARC dat er eventueel een omgekeerd (dus gunstige) verband is tussen koffie en leverkanker en tussen koffie en baarmoederkanker.

Zeer hete dranken

IARC heeft zeer hete dranken, op basis van het beschikbare onderzoek, ingedeeld in categorie 2A met een verhoogde kans op slokdarmkanker voor de mens. Bij deze nieuwe indeling voor zeer hete dranken wordt de temperatuur gedefinieerd als boven de 65 ºC. Dit is een temperatuur waarbij men de mond en tong gemakkelijk kan verbranden en is aanzienlijk hoger dan de temperatuur van koffie en thee op moment van consumptie. In de Nederlandse cultuur worden koffie en thee met een lagere temperatuur gedronken.

Maté

Yerba mate is een thee-achtige drank die vooral in Argentinië, Uruguay, Paraguay en het zuiden van Brazilië wordt gedronken. De zeer hete maté (> 65 ºC) valt in de categorie zeer hete dranken (2A). IARC heeft maté, gedronken beneden de 65 ºC, in groep 3 geclassificeerd.

Voor meer informatie over koffie en gezondheid zie www.koffieengezondheid.nl