Nieuwsberichten

De koffiesector ondertekende op donderdag 14 juni een Green Deal met minister Verhagen en staatssecretaris Atsma. Jantien Rutte (vicevoorzitter van de KNVKT) ondertekende de Green Deal namens de koffiebranche.

Pagina 4 van 4