Nieuwsberichten

Duurzame ontwikkeling in de keten staat centraal voor de KNVKT en haar leden. De sector geeft invulling hieraan door middel van het actieplan 'Verduurzaming: van oorsprong tot kopje'. Per stap in de keten zijn zowel op bedrijfs- als op sectorniveau verschillende projecten en samenwerkingen geïnitieerd die bijdragen aan het verduurzamen van de keten. Onderdeel van dit actieplan is de ambitieuze volume-intentie om in 2015 driekwart duurzaam gecertificeerde koffie op de Nederlandse markt te realiseren. 

Pagina 2 van 4