Actieplan verduurzaming in de koffieketen

In november 2010 heeft koffiesector haar plannen voor verdere verduurzaming vastgelegd in een intentieverklaring. De intentieverklaring identificeert de belangrijkste actiegebieden in de keten: van oorsprong tot koffiekopje. Uitgangspunt is het creëren van een gezonde koffiesector voor alle ketenpartners. De intentieverklaring is uitgewerkt in een actieplan.

Download het actieplan hier: