Intentieverklaring Nederlandse Koffiesector

In de koffiesector vertoont de vraag een langzame, gestage groei, maar fluctueert het aanbod aanzienlijk. Het afgelopen decennium zijn er periodes van forse overproductie geweest en dat is gepaard gegaan met lage prijzen en het risico van teruglopen van de kwaliteit. Bovendien zijn de leefomstandigheden van de meest kwetsbare koffieboeren verslechterd. Door te werken aan duurzaamheid kan deze neerwaartse beweging doorbroken worden en de sector gezonder gemaakt worden, voor mens en milieu. Dit is in het belang van producenten (meer bestaanszekerheid) en de industrie (verzekering diversiteit en kwaliteit van koffieaanbod). Met deze intentieverklaring wil de sector inzichtelijk maken wat de huidige en toekomstige inspanningen zijn voor het verduurzamen
van de koffieketen.

Download de intentieverklaring hier: