Onderzoek: Energie-efficiencyverbetering bij koffiebranders

Aanleiding

In deze studie is de energiebesparing bij koffiebrandmachines onderzocht. Wat is er mogelijk en wat levert dat op?

Aanpak

Adviesbureau Innoforte heeft een stappenplan opgesteld volgens de "Trias Thermodynamica". Het onderzoek richt zich op de mogelijkheden voor energiebesparing van koffiebrandmachines. Er zijn drie opeenvolgende stappen gedefinieerd. De eerste stap richt zich op het beperken van de energievraag van het koffiebrandproces. De tweede stap is het omzetten van de restwarmte uit het koffiebrandproces in bruikbare energie. Tot slot kan een koffiebrander de dan nog overgebleven restwarmte leveren aan andere bedrijven in de directe omgeving.

 

Download het onderzoek hier: