Onderzoek: Energie efficienter geur bestrijden bij koffiebranders

Als jarenlange en actieve deelnemer aan het MJA-convenant startte de koffiesector met een routekaart Koffie. Een thema van deze routekaart is het ‘efficiënt branden van koffie’. Daarom zijn drie haalbaarheidstudies bij koffiebranderijen uitgevoerd, vastgelegd in aparte factsheets:

  1. Energie-efficiëntieverbetering bij koffiebranders’ behandelt het optimaliseren van het volledige brandproces
  2. Voorverwarmen van groene bonen
  3. Efficiënte geuremissie van het brandproces

Download het onderzoek hier: