Onderzoek: Coffee Residues Utilization

Samenvatting

In opdracht van de KNVKT en Agentschap NL werd door Wageningen UR, Food and Biobased Research een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om bijproducten die vrijkomen in de koffieindustrie op een betere manier te benutten. Hiervoor werd een uitgebreide deskstudie uitgevoerd (hoofdstuk 2 en 3), waarbij een gedetailleerd (engelstalig) verslag van patent en literatuuronderzoek het uitgangspunt is geweest voor dit rapport. Aanvullend werd informatie verzameld van relevante internet sites en werden interviews afgenomen bij verschillende koffiebranderijen om inzicht te krijgen in de restproducten die vrijkomen bij de koffieproduktie en een inschatting te kunnen maken van de hoeveelheden. Hierbij werden vrijkomende emballage en productieverliezen niet meegenomen.

Download het onderzoek hier: