Over de KNVKT

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee (KNVKT) behartigt de gemeenschappelijke belangen van Nederlandse koffie- en theebedrijven. De KNVKT is spreekbuis voor bedrijven en aanspreekpunt voor handelspartners, maatschappelijke organisaties, overheid, politiek, en de media. De KNVKT is overlegplatform en kenniscentrum op het vlak van ketenbeheer (duurzaamheid, voedselveiligheid, energiebesparing), consumenteninformatie (etikettering, gezondheidsclaims, geografische indicaties) en voorlichting (gezondheid).

Met 54 aangesloten lidbedrijven en een dekkingsgraad van 98% van de sector geniet de vereniging een breed draagvlak binnen de branche hetgeen een sterke organisatie mogelijk maakt.

 

Kerntaken

  • Behartigen van bedrijfsoverschrijdende belangen van de Nederlandse koffie- en theebedrijven.
  • Informeren van de lidbedrijven over ontwikkelingen binnen en buiten de sector die invloed kunnen hebben op de bedrijfsvoering, de marktpositie en het ondernemersklimaat.
  • Ontwikkelen van standpunten met leden over actuele zaken.
  • Overleg voeren met politiek, Nationale en Europese koepelorganisaties, de overheid, maatschappelijke organisaties, om algemene standpunten te beïnvloeden die van belang zijn voor het goed functioneren van de koffie- en theesector.

 

Het onderstaande filmpje laat een overzicht zien van het brede scala aan activiteiten die de KNVKT voor en door de Nederlandse koffie- en theesector uitvoert.