De KNVKT is aangesloten bij nationale en Europese koepelorganisaties en behartigt binnen deze gremia in Den Haag en Brussel de belangen van de Nederlandse koffie- en theebedrijven.

Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is de koepelorganisatie van brancheorganisaties en bedrijven in de Nederlandse levensmiddelenindustrie en behartigt de bedrijfs- en brancheoverstijgende belangen van de levensmiddelenindustrie. De FNLI informeert haar leden over ontwikkelingen binnen en buiten de industrie die invloed kunnen hebben op de bedrijfsvoering, de marktpositie en het ondernemersklimaat in de levensmiddelenindustrie. Daarnaast voert de organisatie overleg met de overheid, de politiek, de Europese koepel FoodDrinkEurope en maatschappelijke organisaties. Een viertal thema's, die de kern van de belangen van de industrie vormen, staan centraal in het FNLI beleid te weten voeding en gezondheid, concurrentiepositie, duurzaamheid en efficiency en balans in de keten.

Een toelichting op de vier werkgebieden en verdere informatie over de FNLI is te vinden op www.fnli.nl

European Coffee Federation (ECF)

De European Coffee Federation (ECF) is de Europese branchevereniging bestaande uit koffie industrie & handel, oploskoffiefabrikanten en decaffeineerbedrijven.

ECF kent een tweetal categorieën leden: nationale koffieverenigingen en bedrijven. Naast de KNVKT zijn ook nationale koffieverenigingen uit andere Europese landen lid van ECF: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Portugal, Spanje, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Mede dankzij de werkgroepen en commissies die ECF rijk is, is de organisatie in staat om zich op een groot aantal terreinen uiteenlopend van voedselveiligheid, warenwetgeving, transport, contracten, termijnmarkten, public affairs, internationale handel en duurzaamheid te presenteren.

Het bureau van ECF is gevestigd in Brussel. ECF is, net als Tea & Herbal Infusions Europe, lid van de Europese koepelorganisatie voor levensmiddelen FoodDrinkEurope.

Tea and Herbal Infusions Europe (THIE)

In januari 2015 hebben twee koepelorganisaties (ETC en EHIA) zich verenigd in een nieuwe koepel Tea and Herbal Infusions Europe (THIE). THIE vertegenwoordigt de belangen van thee (Camellia sinensis)- en kruidentheefabrikanten en handelaren in Europa. Er zijn 11 nationale brancheverenigingen aangesloten bij THIE: Nederland, Duitsland, Denemarken, Slowakije, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zwitserland. Belangrijke taken van THIE zijn onder meer het bevorderen van samenwerking tussen partijen in de sector en het informeren van leden over relevante EU wetgeving en technisch-wetenschappelijke onderwerpen. Goede contacten met oorspronglanden en de Europese Commissie zijn essentieel, vooral in belangrijke dossiers als pesticide residuen en contaminanten.

Binnen THIE bestaat een subgroep voor thee (Camellia sinensis) en een subgroep voor kruidenthee ('herbal infusions'). Individuele bedrijven kunnen alleen rechtstreeks lid worden als er in dat land geen nationale brancheorganisatie bestaat. Geassocieerd lidmaatschap staat open voor brancheverenigingen in niet-EU landen, organisaties in oorspronglanden of bedrijven/organisaties die gerelateerd zijn aan thee of kruidenthee. Een verzoek tot lidmaatschap in deze categorie wordt case-by-case beoordeeld.

Het bureau van THIE is gevestigd in Hamburg. THIE is net als de European Coffee Federation (ECF) lid van de Europese koepel voor de levensmiddelenindustrie (FoodDrinkEurope).