Lidmaatschap

De KNVKT is een vereniging die opkomt voor de belangen van haar leden en hen informeert over actuele ontwikkelingen binnen de branche. De leden van de KNVKT zijn individuele bedrijven. Zij worden actief betrokken bij het beleid van de KNVKT. Leden kunnen deelnemen aan een of meerdere expert- en werkgroepen die binnen de branche bestaan. De commissies en expertgroepen vormen naast de algemene ledenvergadering het hart van de vereniging.

Het lidmaatschap van de KNVKT biedt bedrijven in de koffie- en theesector optimale vertegenwoordiging, actuele informatie uit de branche en deelname aan diverse praktijkbijeenkomsten.

Indien u vragen heeft over het lidmaatschap bij de KNVKT dan kunt u contact opnemen het KNVKT Bureau.