Duurzame Ontwikkeling

Een duurzame koffie- en theeketen: van oorsprong tot kopje

Het drinken van een kopje koffie of thee vervult een belangrijke maatschappelijke behoefte, het brengt mensen samen en het verbindt de producent in het Zuiden met de consument in het Noorden. Miljoenen mensen in ontwikkelingslanden zijn afhankelijk van hun inkomsten van het verbouwen van koffie en thee en nog eens miljoenen anderen verdienen hun brood in de handel, bewerking en distributie. Een duurzame koffie- en theesector is in het belang van alle partijen die onderdeel uitmaken van de keten.

De verantwoordelijkheid voor duurzame productie beperkt zich niet alleen tot de teelt en de bewerking in de landen van oorsprong, maar geldt tevens voor de verdere verwerking in Nederland. Vermindering van de milieubelasting van verpakkingen, energie-efficiënte productie, hergebruik van organische reststromen en slim transport spelen hierbij een belangrijke rol.

De KNVKT zet zich samen met haar leden en ketenpartners actief in voor een duurzamere koffie- en theesector. En dat is hard nodig. De uitdagingen op milieu- en sociaal gebied zijn groot. Tegelijkertijd staat het aanbod duurzaam geproduceerde grondstoffen onder druk door een wereldwijd toenemende vraag en de effecten van een veranderend klimaat op de koffie en thee teelt. Als kenniscentrum en spreekbuis namens de sector voert de KNVKT een actieve dialoog met externe belanghebbenden zoals overheden, maatschappelijke organisaties en keteninitiatieven, en initieert de KNVKT relevante samenwerkingsverbanden, projecten en onderzoeken die gericht zijn op een verdere verduurzaming van de keten: van oorsprong tot kopje.