Consumptie

Meer dan de helft van het energieverbruik in de koffieketen vindt plaats bij het zetten en warm houden van koffie. Een kleine besparing levert direct al forse winst op.

KNVKT voelt zich mede verantwoordelijk voor het verbeteren van de energie efficiency van het 'at home' koffiezetten. Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft zij zichzelf tot doel gesteld om partijen bijeen te brengen die elkaar inspireren en bewegen tot duurzame innovaties om zo een substantiële energie-efficiencyverbetering te bereiken.

In 2012 heeft de KNVKT samen met het Ministerie van Economische Zaken een ketengesprek geïnitieerd met machinebouwers verenigd in de VLEHAN en betrokken kennisinstellingen.