Oorsprong

De Nederlandse koffiesector speelt in de afgelopen jaren een leidende rol in het verduurzamen van haar producten, handelsrelaties en productieprocessen. Dit blijkt onder meer uit een groeiend aanbod duurzame koffie op de Nederlandse markt. Zo dronk 30 procent van de Nederlanders in 2010 duurzaam gecertificeerde koffie, in 2013 was dit aandeel 50 procent. Hieronder wordt verstaan koffie die voldoet aan de eisen van een van de keurmerken Fairtrade/ Max Havelaar, UTZ Certified, Rainforest Alliance of Organic. De methodiek die door de KNVKT voor de meting wordt gehanteerd is door het Centraal Burau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken geverifieerd in de 'Monitor Duurzame Agro-grondstoffen'.

 

Ambities

De KNVKT en haar leden zijn ambitieus. In november 2010 heeft koffiesector haar plannen voor verdere verduurzaming vastgelegd in een intentieverklaring. De intentieverklaring identificeert de belangrijkste actiegebieden in de keten: van oorsprong tot koffiekopje. Uitgangspunt is het creëren van een gezonde koffiesector voor alle ketenpartners. De intentieverklaring is uitgewerkt in een actieplan. Dit vormt de basis voor onze Green Deal met de overheid.

GreenDeal KNVKT small  

Activiteiten

Voor verdere verduurzaming van de koffieketen is het inbedden van duurzame teeltomstandigheden in lokale (koffie)instituties en een uitbreiding van publiek private samenwerkingsverbanden van groot belang. De Nederlandse sector werkt in dit kader aan goede overheidsrelaties in productielanden bijvoorbeeld via de inzet van Nederlandse landbouwraden. Om de ambitieuze doelen van de koffiesector te realiseren is de KNVKT daarnaast actief betrokken bij verschillende nationale en internationale duurzaamheidsprojecten.

Initiatief Duurzame Handel (IDH) Sustainable Coffee Program

De koffiesector staat voor de uitdaging om te zorgen voor voldoende aanbod van duurzaam gecertificeerde koffie bij een wereldwijd toenemende vraag. Om dit te bereiken is internationale samenwerking noodzakelijk. Daarom is de KNVKT één van de oprichters van het IDH Sustainable Coffee Program; een internationaal privaat/publiek initiatief dat is gericht op het versnellen en opschalen van duurzame koffieproductie. De gezamenlijke doelstelling is om de internationale verkoop van duurzaam verbouwde groene koffie te verhogen van het huidige niveau van 8 procent tot 25 procent in 2015.

 

 

Relevante documenten