Productie

De verantwoordelijkheid van theebedrijven voor een duurzame productie beperkt zich niet alleen tot de teelt en de zogenaamde primaire bewerking in de landen van oorsprong, maar geldt tevens voor de verdere verwerking in Nederland. Vermindering van de milieubelasting door verpakkingen en energiebesparing spelen hierbij een belangrijke rol.

In het kader van de Meerjarenafspraken Energie-efficiency (MJA3) heeft de sector zich gecommitteerd aan ambitieuze doelstellingen voor energie-efficiënte productie door procesoptimalisatie maar ook door innovatie door middel van projecten die zich richten op het behalen van milieuwinst in de keten. De sector wil dat het energieverbruik in 2020 30 procent lager ligt dan in 2005.

 

Rekentool Milieudruk Verpakkingen

De KNVKT heeft, in samenwerking met adviesbureau CE Delft, Agentschap NL en experts vanuit de sector de 'Rekentool Milieudruk Verpakkingen' ontwikkeld. Met deze rekentool kunnen koffie- en theebedrijven concrete duurzaamheidsvragen over koffie- en theeverpakkingen eenvoudig beantwoorden. De tool is zo gemaakt dat de milieudruk (in CO2-equivalenten en primair energieverbruik) kan worden berekend voor alle gebruikte verpakkingsmaterialen in de koffie- en theesector, inclusief samengestelde verpakkingen. Deze informatie kan gebruikt worden voor duurzaamheidsverslaglegging, rapportage in het kader van MJA-3 en voor het beantwoorden van verpakkingsvragen van klanten. Tot slot biedt de tool ook de mogelijkheid om verpakkingsinnovaties qua milieudruk met elkaar te vergelijken. De Rekentool Milieudruk Verpakkingen beschikbaar voor alle leden van de KNVKT.