15 februari, 2013

Gezondheid Speciaal

Koffie en thee zijn, samen met water, wereldwijd de meest geconsumeerde dranken.

Door de eeuwen heen worden aan thee vele positieve eigenschappen in relatie tot de gezondheid toegekend. Voor koffie lijkt dit wat minder vanzelfsprekend te zijn. Studies uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw bezorgden koffie een minder positief imago, maar op basis van vele honderden studies die sindsdien zijn uitgevoerd is die situatie nu veranderd.

Volgens nieuwe inzichten blijkt koffie, net als thee, volledig te passen in een verantwoord en gevarieerd voedingspatroon en een gezonde leefstijl. Zo leveren beide dranken een belangrijke bijdrage aan de vochtbalans. Dat koffie en thee vochtafdrijvend zouden werken is een hardnekkig misverstand dat door wetenschappelijk onderzoek wordt weerlegd. Bovendien leveren zowel koffie als thee, mits gedronken zonder suiker en/of melk, geen calorieën.

Om bij te dragen aan een gebalanceerde en op feiten berustende visie op koffie als onderdeel van het dagelijks voedingspatroon heeft de KNVKT, binnen het werkgebied 'Gezondheid', in 2003 het Kenniscentrum Koffie en Gezondheid opgericht. Het Kenniscentrum richt zich op professionals die werken in de (para)medische sector of daaraan gerelateerde vakgebieden. Een belangrijke activiteit van het Kenniscentrum Koffie en Gezondheid is het monitoren en evalueren van wetenschappelijke studies over koffie en/of cafeïne in relatie tot de gezondheid. Op de website wordt een overzicht gepresenteerd van de vele wetenschappelijke studies per onderwerp. Daarnaast wordt via nieuwsbrieven en content op de website en twitter regelmatig actuele informatie verspreid.

 

 KC koffieengezondheid 3